Werkzaamheden

Daktuinen
Een specialisme waar we graag in werken. Van advies tot aanleg. Al diverse daktuinen en dakbegroeningen zijn door ons gerealiseerd.
Een daktuin ontwerp vraagt specifieke vakkennis. Wij hebben die in huis. Ook voor het onderhoud hebben wij de expertise om u goed te adviseren en te begeleiden. Wanneer u een daktuinontwerp zoekt, heeft u vaak al een idee over hoe het eruit moet komen te zien. Misschien wilt u lage beplanting of juist een terras met tuinmeubilair. Graphorn stemt het daktuinontwerp af op uw wensen. Wij willen het binnenleven naar buiten brengen en de natuur dichter bij huis.
Wat wij kunnen betekenen voor uw daktuin: Advies op maat, Expertise en deskundigheid, Exclusieve ontwerpen, Intensieve daktuinen,Terassen, Extensief dakgroen, Beregening
Ook aanleg en onderhoud mogelijk

Boomverzorging
Graphorn heeft ruime ervaring in het vakkundig snoeien en verwijderen van bomen. De boom kan verwijderd worden d.m.v. klimtechniek of m.b.v. een kraan.
Graphorn  beschikt een team van betrokken vakmensen die beschikken over het certificaat European Treeworker. Dit certificaat is een garantie voor veilig, efficiënt en vakkundig werk door gespecialiseerde boomverzorgers met een gegarandeerd opleidings- en ervaringsniveau. Of het nu gaat om solitaire bomen, laanbomen, monumentale bomen, fruitbomen, knotbomen of bomen met bijzondere kroonvormen, de boomverzorgers van Graphorn verzorgen uw bomen altijd op vakkundige wijze.  Op moeilijk bereikbare plaatsen worden uw bomen gesnoeid met behulp van beproefde klimtechnieken en als het gaat om meerdere bomen is de inzet van onze hoogwerkers al snel rendabel. Tijdens de uitvoering van onze werkzaamheden conformeren wij ons aan de Flora- en Faunawetgeving.
Zaken waarvoor u voor boomverzorging bij ons terecht kunt zijn:
VTA Boomcontrôle, Advies, Wegafzettingsvergunning, Verwijderen stronk
Kapvergunning, Rooien boom,  leverantie van nieuwe boom

Maaien van Gazons
Het gazon bij een flat, een verzorgingstehuis of in een gemeente is beeldbepalend voor de uitstraling. Graphorn heeft de kennis en ervaring in huis om dit voor u te onderhouden. Het bepalen of het gazon te berijden is bij diverse weertypes hoort bij het werk van de maaiers. Wij kunnen u van dienst zijn met alle soorten maaiwerk. En omdat veel maaiwerk zich afspeelt langs wegen en spoorwegen, hanteren wij uiteraard de hoogste normen ten aanzien van veiligheid, milieu, productie, en uiteraard kwaliteit. Onze medewerkers volgen regelmatig bijeenkomsten om bij te blijven op het gebied van veiligheid langs wegen. Door deze specialisatie én de beschikking over een compleet en modern machinepark kunnen wij altijd inspelen op specifieke eisen van de opdrachtgever en op steeds wisselende terrein- en verkeersomstandigheden.
Ons werkgebied is breed en omvat ook ruig maaiwerk. Op ontoegankelijke terreinen maaien wij met handzeis of bosmaaier. Waar mogelijk gebruiken wij kleine, speciaal voor de terreinomstandigheden gebouwde machines. Bij voldoende ruimte wordt gewerkt met de meest geavanceerde machines.

Terreinonderhoud
De uitstraling van een gebouw word grotendeels bepaald door de tuin. Staat het onkruid hoog in de plantvakken en de bestratingen? Zijn de hagen niet geknipt? Dit geeft dit meteen een verwaarloosd beeld van een terrein.
Niet alleen het basisonderhoud word door ons verzorgd. Het ophogen van bestrating, schoonmaken van straatkolken,  rechtzetten van lantaarnpalen en het aanbrengen van zomerbeplanting hoort bij het totaalpakket van het onderhoud.
Graphorn levert voor diverse klanten een totaal onderhoudspakket aan van het schoffelwerk tot de gladheidbestrijding.
Verder kunnen wij u terreinen digitaliseren en m.b.v. .een softwarepakket een onderhoudsprogramma op uw behoefte inrichten.
Zorginstellingen, bedrijven, industrie, overheden en semioverheden. Ieder terrein vraagt een andere aanpak!!

Terreininrichting
Het ontwerpen en aanleggen van bedrijf- zorg en binnentuinen horen tot de specialisme hierbij worden vraagstukken zoals bereikbaarheid, parkeervoorzieningen rolstoel gebruik besproken. Ook word er een advies voor het gebruik van beplantingen en funderingsopbouw meegenomen.
Aanleg en uitbreiding van parken, het aanbrengen van verhardingen, de realisatie van parkeerplaatsen, het inrichten van gebieden rond winkelcentra en ziekenhuizen, met onze organisatiekracht zijn we in staat om ingewikkelde combinaties van verschillende disciplines efficiënt en resultaatgericht te bundelen. Betonconstructies, bruggen, beschoeiingen/ grootschalige saneringen, parkeersystemen, verlichting: op alle mogelijk terreinen beschikt Graphorn over uitgebreide ervaring. De wensen van de klant worden geïntegreerd en aangevuld met een professioneel advies. In het ontwerp stadium worden de onderhoudsaspecten meegenomen, zodat het budget voor het tuinonderhoud al in het ontwerp stadium bepaald kan worden.

Bestratingen
Bestratingswerkzaamheden behoren al jaren tot ons werkpakket. Wij hebben een team van straatmakers in huis dat een zeer divers pakket aan straatwerkzaamheden aan kan. Van groot tot klein. Pleinen, straten, wegen, maar zeker ook hoge kwaliteit sierbestrating kan aan onze mensen worden toevertrouwd. 
Siertuinen, Terrassen, bedrijfspleinen-en terrein, opritten, 
U kunt bij ons terecht voor het aanleggen van sierbestrating zoals bijvoorbeeld een terras of oprit,
Ook het aanleggen van een bedrijfsplein behoort tot de mogelijkheden. We zijn zeer breed inzetbaar, niet alleen in de particuliere maar ook in de zakelijke sector.De keuze van materialen wordt in overleg met u bepaald en uitgewerkt in een perfect passend ontwerp.

G.W.W., Grond Weg-en Waterbouw
Andere specialismen die wij in huis hebben zijn bestratingswerkzaamheden, rioleringswerk, G.W.W. Of het nu om particuliere opdrachtgevers gaat; om opdrachten van overheidsinstanties, non-profitorganisaties,(bouw)bedrijven en instellingen. Graphorn heeft een lange reputatie in het grondwerk. Er zijn diverse bouwputten ontgraven voor woningbouw, appartementen, zwembaden en andere objecten. Ook het droog houden van de bouwput word door ons verzorgd. Met name opdrachtgevers die een totaal pakket van het ontgraven van de bouwput tot het inrichten van het terrein tot het inrichten van de tuinen kunnen bij Graphorn terecht. Voor BRM & WRM en reconstructie van infrastructuele projecten staan wij voor u klaar met deskundigheid en daadkracht.  Om de lijnen zo kort mogelijk te houden doen wij het tekenwerk van de inrichting en de riolering in eigen beheer.
Ook het graaf- en straatwerk voor installatiebedrijven verzorgen wij. Onze kracht is dat wij snel en flexibel inzetbaar zijn.

Samengevat:

  • Ontgraven van bouwputten
  • Ontwerpen en aanbrengen rioleringen
  • Verzorgen aansluitingen op gemeenteriool
  • Verzorgen tekenwerk en aanvragen vergunningen
  • Aanbrengen bouwwegen
  • Aanbrengen wegfunderingen
  • Aanbrengen verhardingen en vlonders
  • Aanbrengen verlichtingen
  • BRM & WRM van (vinex)locaties

           Afbeeldingsresultaat voor iso 9001 : 2015 logo       Afbeeldingsresultaat voor groenkeur logo

Copyright © Graphorn 2019 Alle rechten voorbehouden| Privacyverklaring | Cookieverklaring