MVO tekst

MVO, Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Graphorn erkent haar sociale verantwoording als onderdeel van de maatschappij. Graphorn respecteert de culturele, sociale, politieke en wettelijke verscheidenheid van maatschappijen en naties.

In het kader van de geldende wetten en regels streeft Graphorn ernaar bedrijfsdoelen met maatschappelijk en ecologische verplichtingen in overeenstemming te brengen. Daarnaast wil Graphorn ook de dialoog aangaan met haar maatschappelijke omgeving om ook met andere partijen te werken aan een duurzame toekomst.

Een andere beleidsdoelstelling is om de invloed van onze eigen activiteiten op het milieu zo efficiënt mogelijk te beheersen en een duurzame bedrijfsvoering na te streven. Wij willen een goede bijdrage leveren aan de samenleving door waar mogelijk gebruik te maken van veilige, kwalitatief hoogwaardige en milieuvriendelijke producten. Belangrijk hierbij is kennis van de herkomst van een product, is er kinderarbeid aan te pas gekomen? Is het verantwoord hout (FSC gekeurd)?

Wij werken aan een veilige en duurzame bedrijfsvoering, waarbij mogelijk negatieve effecten op de maatschappelijke omgeving (belasting op milieu en energiegebruik) tot een minimum worden beperkt. Dit doen wij door bijvoorbeeld samen te werken met leveranciers voor het optimaliseren van transport. Het aantal kilometers woon-werkverkeer willen we terugdringen en bij de aanschaf van nieuwe bedrijfsauto’s wordt gekeken naar het energielabel. Wij gebruiken voor onze auto's en materieel Blauwe Diesel, welke voor 80% uit fossiele diesel (zonder FAME) bestaat en voor 20% uit HVO (Hydrotreated Vegetable Oil), de meest duurzame synthetische diesel die geproduceerd wordt uit afval en residuen van plantaardige oliën en vetten, zoals gebruikt frituurvet.

De voordelen ten opzichte van normale diesel zijn onder andere:

  • zeer lange houdbaarheid doordat het FAME-vrij is en de kans op bacterievorming en bederf tot een absoluut minimum wordt gereduceerd
  • altijd winterkwaliteit, omdat het geschikt is voor de meest extreme weerscondities en buitentemperaturen van -20°C of lager. Startproblemen of ongewilde stilstand komt door bevroren brandstof niet meer voor. 
  • hoger rendement, omdat Blauwe Diesel een hoger cetaangetal dan normale diesel heeft en verbrandt daardoor efficiënter. 
  • minder uitstoot, omdat Blauwe Diesel direct leidt tot een 18% lagere CO2-uitstoot en 5 tot 10% minder luchtvervuilende uitstoot dan normale diesel. 

 
Graphorn kiest ervoor om na te denken over de consequenties van het handelen van het bedrijf voor de maatschappij en daarin bewuste keuzes te maken.

Beleid & meerjarenplan duurzaamheid

Hier vindt u ons meerjarenplan waarin ons beleid voor de komende jaren beschreven staat met betrekking tot duurzaamheid. 

Graphorn Groen- en Infraprojekten logo
Graphorn Groen- en Infraprojekten
Certificering logo's

          

Graphorn Groen- en Infraprojekten logo
Graphorn Groen- en Infraprojekten

Copyright © Graphorn 2024 Alle rechten voorbehouden| Privacyverklaring | Cookieverklaring