MVO

Graphorn,  erkent haar sociale verantwoording als onderdeel van de maatschappij. Graphorn respecteert de culturele, sociale, politieke en wettelijke verscheidenheid van maatschappijen en naties.

In het kader van de geldende wetten en regels streeft Graphorn er naar, bedrijfsdoelen met maatschappelijk en ecologische verplichtingen in overeenstemming te brengen. Daarnaast wil Graphorn ook de dialoog aangaan met haar maatschappelijke omgeving om ook met andere partijen te werken aan een duurzame toekomst.

Een andere beleidsdoelstelling is om de invloed van onze eigen activiteiten op het milieu zo efficiënt mogelijk te beheersen en een duurzame bedrijfsvoering na te streven.
Wij willen een goede bijdrage leveren aan de samenleving door waar mogelijk gebruik te maken van veilige, kwalitatief hoogwaardige en milieuvriendelijke producten.
Belangrijk hierbij is kennis van de herkomst van een product, is er kinderarbeid aan te pas gekomen? Is het verantwoord hout (FSC gekeurd).

Wij werken aan een veilige en duurzame bedrijfsvoering, waarbij mogelijk negatieve effecten op de maatschappelijke omgeving(belasting op milieu en energiegebruik)tot een minimum worden beperkt.

Door bijvoorbeeld samenwerken met leveranciers naar het optimaliseren van transport. Het aantal kilometers woon-werkverkeer terugdringen en bij de aanschaf van nieuwe bedrijfsauto’s: deze moeten energielabel a of b hebben.
 
Graphorn kiest ervoor om na te denken over de consequenties van het handelen van het bedrijf voor de maatschappij en daarin bewuste keuzes te maken.

           Afbeeldingsresultaat voor iso 9001 : 2015 logo       Afbeeldingsresultaat voor groenkeur logo

Copyright © Graphorn 2019 Alle rechten voorbehouden| Privacyverklaring | Cookieverklaring