Terreininrichting

Terreininrichting

Het ontwerpen en aanleggen van bedrijfs-, zorg- en binnentuinen horen tot ons specialisme. Hierbij worden vraagstukken, zoals bereikbaarheid, parkeervoorzieningen en rolstoelgebruik besproken. Ook wordt er een advies voor het gebruik van beplantingen en funderingsopbouw meegenomen.

Wat wij kunnen betekenen voor uw terreininrichting: 

  • Aanleg en uitbreiding van parken
  • Het aanbrengen van verhardingen
  • De realisatie van parkeerplaatsen
  • Het inrichten van gebieden rondom winkelcentra en ziekenhuizen

Met onze organisatiekracht zijn we in staat om ingewikkelde combinaties van verschillende disciplines efficiënt en resultaatgericht te bundelen. Betonconstructies, bruggen, beschoeiingen / grootschalige saneringen, parkeersystemen, verlichting: op alle mogelijk terreinen beschikt Graphorn over uitgebreide ervaring.

De wensen van de klant worden geïntegreerd en aangevuld met een professioneel advies. In het ontwerpstadium worden de onderhoudsaspecten meegenomen, zodat het budget voor het tuinonderhoud al in het ontwerpstadium bepaald kan worden.

Graphorn Groen- en Infraprojekten logo
Graphorn Groen- en Infraprojekten
Certificering logo's

          

Graphorn Groen- en Infraprojekten logo
Graphorn Groen- en Infraprojekten

Copyright © Graphorn 2024 Alle rechten voorbehouden| Privacyverklaring | Cookieverklaring