Infra / Warboutsland Hendrik Ido Ambacht

Warboutsland Hendrik-Ido-Ambacht

Omschrijving van het project:

BRM&WRM Warboutsland Hendrik-Ido-Ambacht

Disciplines van het project:

Grond-en funderingswerk t.b.v. fundering nieuwbouw tot en met de aanleg van de terreinverhardingen en groenvoorzieningen

Civiele technische werkzaamheden met de volgende disciplines:

  • Grondwerk-en funderingswerk ten behoeve van de bouwput
  • Bemalings-en drainage werken voor het in den droge uitvoeren van grond-en betonwerk
  • Het complete buiten rioleringssysteem(incl. hoofdriool en duikers) inclusief afvoerkolken/goten en leidingwerken
  • Terreinfunderingen
  • Elementen verhardingen rijbanen en voetpaden.
  • Inrichting van het terrein en de groenstroken.

Plaats:

Hendrik Ido Ambacht

Uitvoeringsperiode :

Start van het project  was augustus 2016 en de oplevering zal plaatsvinden in medio augustus 2017.               

           Afbeeldingsresultaat voor iso 9001 : 2015 logo       Afbeeldingsresultaat voor groenkeur logo

Copyright © Graphorn 2020 Alle rechten voorbehouden| Privacyverklaring | Cookieverklaring