Infra / Terreininrichting Sterrekijker te Dordrecht

Terreininrichting Sterrekijker te Dordrecht

Disciplines van het project:

Civiele technische werkzaamheden met de volgende disciplines:

  • Grondwerk en funderingswerk ten behoeve van de bouwput
  • Bemalings- en drainagewerken voor het in den droge uitvoeren van grond- en betonwerk
  • Het complete buiten rioleringssysteem inclusief afvoerkolken / goten en leidingwerken
  • Terreinfunderingen, puin en zandfundaties
  • Elementen verhardingen parkeerterrein en voetpaden
  • Inrichting van het terrein, speeltoestellen en de groenstroken inclusief beplantingen

Plaats:

Dordrecht

Uitvoeringsperiode:

Start van het project was in het 1e kwartaal van 2019 en de oplevering heeft plaatsgevonden in het 2e kwartaal van 2020.

Afbeeldingsresultaat voor iso 9001 : 2015 logo                 

Copyright © Graphorn 2021 Alle rechten voorbehouden| Privacyverklaring | Cookieverklaring