Infra / Terreininrichting Nachtegaalstraat te Spijkenisse

Terreininrichting Nachtegaalstraat te Spijkenisse

Disciplines van het project:

Civiele technische werkzaamheden met de volgende disciplines:

  • Grondwerk en funderingswerk ten behoeve van de bouwput
  • Bemalings- en drainagewerken voor het in den droge uitvoeren van grond- en betonwerk
  • Het complete buiten rioleringssysteem inclusief afvoerkolken / goten en leidingwerken
  • Terreinfunderingen, puin en zandfundaties
  • Elementen verhardingen parkeerterrein en voetpaden
  • Inrichting van het terrein en de groenstroken inclusief beplantingen

Plaats:

Spijkenisse

Uitvoeringsperiode:

Start van het project was in juli 2020 en de oplevering zal plaatsvinden eind 2e kwartaal 2022.

     

Copyright © Graphorn 2021 Alle rechten voorbehouden| Privacyverklaring | Cookieverklaring