Terreininrichting Hoogendijk te Alblasserdam

Disciplines van het project:

Civiele technische werkzaamheden met de volgende disciplines:

  • Grondwerk en funderingswerk ten behoeve van de bouwput en terrein
  • Bemalings- en drainagewerken voor het in den droge uitvoeren van grond- en betonwerk
  • Het complete buiten rioleringssysteem inclusief afvoerkolken / goten en leidingwerken
  • Terreinfunderingen, puin en zandfundaties
  • Elementen verhardingen parkeerterrein en voetpaden
  • Inrichting van het terrein en de groenstroken inclusief beplantingen

Plaats:

Alblasserdam

Uitvoeringsperiode:

Start van het project was in december 2020 en de oplevering heeft plaatsgevonden in januari 2021.

Certificering logo's

          

Graphorn Groen- en Infraprojekten logo
Graphorn Groen- en Infraprojekten

Copyright © Graphorn 2024 Alle rechten voorbehouden| Privacyverklaring | Cookieverklaring