Terreininrichting Hoboken te Rhoon

Disciplines van het project:

Civiele technische werkzaamheden met de volgende disciplines:

  • Grondwerk en funderingswerk ten behoeve van de terreinverhardingen
  • Het complete buiten rioleringssysteem inclusief afvoerkolken / goten en leidingwerken
  • Terreinfunderingen, puin en zandfundaties
  • Elementen verhardingen parkeerterrein en voetpaden
  • Inrichting van het terrein

Plaats:

Rhoon

Uitvoeringsperiode:

Start van het project was in juni 2021 en de oplevering heeft plaatsgevonden in september 2021.

Certificering logo's

          

Graphorn Groen- en Infraprojekten logo
Graphorn Groen- en Infraprojekten

Copyright © Graphorn 2024 Alle rechten voorbehouden| Privacyverklaring | Cookieverklaring