Terrein- en tuininrichting Vrouwgelenweg te Hendrik Ido Ambacht

Disciplines van het project:

Civiele technische werkzaamheden met de volgende disciplines:

  • Grondwerk en funderingswerk ten behoeve van de terreinverhardingen
  • Drainagewerken voor het in den droge uitvoeren van grondwerken
  • Het complete buiten rioleringssysteem inclusief afvoerkolken / goten en leidingwerken
  • Terreinfunderingen, puin en zandfundaties
  • Graven waterpartij inclusief beschoeiingen
  • Elementen verhardingen

Plaats:

Hendrik Ido Ambacht

Uitvoeringsperiode:

Start van het project was in april 2023 en de oplevering heeft plaatsgevonden in juli 2023.

Certificering logo's

          

Graphorn Groen- en Infraprojekten logo
Graphorn Groen- en Infraprojekten

Copyright © Graphorn 2024 Alle rechten voorbehouden| Privacyverklaring | Cookieverklaring