Nieuwbouw kantoor Stout te Sliedrecht

Disciplines van het project:

Civiele technische werkzaamheden met de volgende disciplines:

  • Grondwerk en funderingswerk ten behoeve van de bouwput en terreinverhardingen
  • Bemalings- en drainagewerken voor het in den droge uitvoeren van grond- en betonwerk
  • Het complete buiten rioleringssysteem inclusief afvoerkolken / goten en leidingwerken
  • Terreinfunderingen, puin en zandfundaties
  • Graven waterpartij inclusief beschoeiingen
  • Elementen verhardingen parkeerterrein en voetpaden
  • Inrichting van het terrein en de groenstroken inclusief (talud)beplantingen en beregeningsysteem

Plaats:

Sliedrecht

Uitvoeringsperiode:

Start van het project was in mei 2020 en de oplevering heeft plaatsgevonden in februari 2022.

Certificering logo's

          

Graphorn Groen- en Infraprojekten logo
Graphorn Groen- en Infraprojekten

Copyright © Graphorn 2024 Alle rechten voorbehouden| Privacyverklaring | Cookieverklaring