Infra / Ontwikkellocatie Molenzicht te Bergambacht

Ontwikkellocatie Molenzicht te Bergambacht

Disciplines van het project:

Civiele technische werkzaamheden met de volgende disciplines:

  • Bouwrijp maken terrein vooruitlopend op bouwwerkzaamheden
  • Verwijderen bestaande verhardingen, opstallen, bomen en begroeiingen
  • Aanbrengen van houten beschoeiingen en damwanden
  • Het complete buiten rioleringssysteem inclusief afvoerkolken / goten en leidingwerken
  • Terreinfunderingen
  • Elementen verhardingen, keerwanden, opsluitingen
  • Verlichtingsplan leveren en aanbrengen
  • Inrichting van het terrein en de groenstroken inclusief beplantingen

Plaats:

Bergambacht

Uitvoeringsperiode:

Start van het project was in september 2017 en de oplevering heeft plaatsgevonden in maart 2019.     

 

Afbeeldingsresultaat voor iso 9001 : 2015 logo                 

Copyright © Graphorn 2021 Alle rechten voorbehouden| Privacyverklaring | Cookieverklaring