Infra / Ontwikkellocatie Molenzicht Bergambacht (werk in uitvoering)

Ontwikkellocatie Molenzicht Bergambacht (werk in uitvoering)

Omschrijving van het project:

Ontwikkellocatie Molenzicht Bergambacht

Disciplines van het project:

BRM en WRM maken, aanleg van de terreinverhardingen en groenvoorzieningen

Civiele technische werkzaamheden met de volgende disciplines:

  • Bouwrijp maken terrein vooruitlopend op bouwwerkzaamheden
  • Verwijderen bestaande verhardingen, opstallen, bomen en begroeiingen.
  • Aanbrengen van houten beschoeiingen en damwanden
  • Het complete buiten rioleringssysteem inclusief afvoerkolken/goten en leidingwerken
  • Terreinfunderingen
  • Elementen verhardingen, keerwanden, opsluitingen
  • Verlichtingsplan leveren en aanbrengen
  • Inrichting van het terrein en de groenstroken inclusief beplantingen.

Plaats:

Bergambacht

Uitvoeringsperiode :

Start van het project  was september 2017 en is opgeleverd in maart 2019      

 

           Afbeeldingsresultaat voor iso 9001 : 2015 logo       Afbeeldingsresultaat voor groenkeur logo

Copyright © Graphorn 2020 Alle rechten voorbehouden| Privacyverklaring | Cookieverklaring