Infra / Nieuwbouwlocatie De Mient

Nieuwbouwlocatie De Mient

Omschrijving van het project:

WRM nieuwbouwlocatie De Mient

Disciplines van het project:

Woonrijp maken van de nieuwbouwlocatie De Mient(CPO project) in Den Haag.

Civiele technische werkzaamheden met de volgende disciplines:

  • Het complete buiten rioleringssysteem inclusief afvoergoten en afvoerkolken en leidingwerken
  • Terreinfunderingen
  • Elementen verhardingen, waterpasserende verhardingen.
  • Inrichting van de groenstroken en beplantingen

Plaats:

Den Haag

Uitvoeringsperiode :

Start van het project  was oktober 2016 en de oplevering zal plaatsvinden in medio maart 2017.

           Afbeeldingsresultaat voor iso 9001 : 2015 logo       Afbeeldingsresultaat voor groenkeur logo

Copyright © Graphorn 2020 Alle rechten voorbehouden| Privacyverklaring | Cookieverklaring