Infra / Evides Baanhoekweg te Dordrecht

Evides Baanhoekweg te Dordrecht

Omschrijving van het project:

Evides Baanhoekweg te Dordrecht, aanleg verharding(inrit) t.b.v. Demivulpunt 1 en 2

Disciplines van het project:

Civiele technische werkzaamheden met de volgende disciplines:

  • Verwijderen bestaande hekwerken
  • Grondwerk- en funderingswerk
  • Het complete buiten rioleringssysteem inclusief afvoerkolken/goten en leidingwerken
  • Terreinfunderingen en ondergronden
  • Elementen verhardingen terrein en betonplatenverharding.
  • Inrichting van het terrein, hekwerken & bebording  en de groenstroken.

Plaats:

Dordrecht

Uitvoeringsperiode :

Start van het project  was februari 2017 en de oplevering heeft plaatsgevonden in                       oktober 2017(2 fasen)

           Afbeeldingsresultaat voor iso 9001 : 2015 logo       Afbeeldingsresultaat voor groenkeur logo

Copyright © Graphorn 2020 Alle rechten voorbehouden| Privacyverklaring | Cookieverklaring