Groenprojecten / Prinsenpoort Rotterdam

Prinsenpoort Rotterdam

Disciplines van het project:

Herinrichting buitenterrein, oa. Grondwerk-, riool-, fundering-, beschoeiing-, inclusief  groenvoorzieningen en beplantingen

Werkzaamheden met de volgende disciplines:

  • Grondwerk-en funderingswerk ten behoeve van verhardingen
  • Bemalings-en drainage werken voor het aanleggen van buiten rioleringssysteem incl. hoofdriool) inclusief afvoerkolken/goten en leidingwerken
  • Terreinfunderingen, argex en zandfundaties.
  • Elementen verhardingen rijbanen en voetpaden.
  • Inrichting binnentuin; vlonder/beschoeiing/grind en wandelpaden/beplantingen
  • Inrichting van het terrein; fietsenstalling/hekwerken/beplantingen.

Plaats:

Rotterdam

Uitvoeringsperiode :

Start van het project februari 2018 en de oplevering zal plaatsvinden in medio mei 2018.               

 

           Afbeeldingsresultaat voor iso 9001 : 2015 logo       Afbeeldingsresultaat voor groenkeur logo

Copyright © Graphorn 2020 Alle rechten voorbehouden| Privacyverklaring | Cookieverklaring